Management Outsourcing

IZAZOVI
  • dugotrajni proces izbora menadžera (ulazni troškovi)
  • porezi, davanja i dodatni troškovi vezani uz zaposlenog menadžera
  • visoki troškovi prekida ugovora (izlazni troškovi)
RJEŠENJE
  • nema ulaznih troškova
  • nema izlaznih troškova
  • jasno definirano trajanje ugovora
  • SMART ciljevi (specifični, mjerljivi, ostvarivi, kontrolirani, vremenski određeni)

Uspješni outsourcing menadžmenta tvrtke može postići uštede troškova, poboljšati nivo usluge, smanjiti rizik te osloboditi dragocjene resurse potrebne za uspješno poslovanje. mileIT Management Outsourcing usluge osigurat će vam ostvarenje zadanih ciljeva te pri tome smanjiti troškove i rizike.

Zašto Management Outsourcing?

Za svakog uspješno zaposlenog menadžera postoji više njih koji to nisu. Mnoge tvrtke ne postižu smanjenje troškova i mnoge osjećaju da su menadžerski ugovori u praksi često neprovedivi ili neispunjeni. Odabir menadžera dugotrajan je i skup proces, a pozicija odabranog menadžera, bez obzira na njezin/njegov učinak, nosi sa sobom značajne troškove kroz poreze i druga davanja. Također treba imati na umu i komplikacije, dugotrajnost i cijenu vezano za raskid ugovora.

Stvarnost pokazuje da više od 50% ugovora sklopljenih za outsourcing menadžera ne mora biti obnovljeno. Ulazni troškovi reducirani su na minimum, a ne postoje niti troškovi raskida ugovora. Ugovori su definirani na kratki ili srednji rok, a produženje ugovora je opcionalno.

Menadžment Outsourcing pridržava se SMART principa upravljanja. Obzirom da uspješni outsourcing menadžmenta mora biti obostrano koristan i održiv za vrijeme trajanja ugovora, izrazito je važno da se koriste prave strategije u outsourcingu te da se učinkovito upravlja s neizbježnim tranzicijskim izazovima.

Strukturirani pristup od početka do kraja outsourcing procesa rezultirat će dobro definiranim, win-win partnerskim odnosom kojim kompanija smanjuje ovisnost o vlastitim menadžerima te donosi zadovoljstvo s visokom kvalitetom usluge.

Management outsourcing graf_final

Korištenjem usluga iskusnih outsourcing kompanija, tvrtka smanjuje svoj rizik te osigurava ispunjenje zadanih ciljeva.

Zašto mileIT Management Outsourcing?

mileIT je neovisna tvrtka. S više od 15 godina u IT menadžmentu, sticali smo iskustvo radeći za lokalne kompanije, kao i za kompanije na području Europe. Za svaku od njih razvili smo najprikladnije outsourcing modele.

Naš poslovni model orijentiran je prema pružanju usluga iskusnih, samostalnih outsourcing specijalista koji će raditi s vašim tehničkim, komercijalnim, pravnim, HR i financijskim timovima na definiranju outsourcing potreba i upravljanju menadžment područja za koje smo zaduženi.

Donosimo vodeće prakse, procese i alate koji jamče rezultat uz smanjenje troškova zaposlenih rukovoditelja. Naš učinak je 100%. Svaki zadatak koji smo uspješno odradili, naša je referenca.